dissabte, 17 de novembre de 2007

Unitat i diversitat dels moviments, arreu del Mediterrani

Intervenció a les jornades de Sodepau: “Construïm un projecte mediterrani per la pau, la justícia la dignitat i els drets del pobles”, 15-17 de novembre de 2007. Quarta taula: moviments socials contra la guerra: experiències al Mediterrani, amb de Catalunya, Egipte, Andalusia i Itàlia. El text va aparèixer al llibre de les jornades, editat el juliol de 2008.

Aquesta intervenció se centra en dues qüestions importants per als nostres moviments.

Per què és tant important la guerra a l’Orient Mitjà? I què hem de fer com a moviments arreu del Mediterrani per millor oposar-nos-hi?

La guerra és evidentment important per motius ètics. Després de més de 6 anys d’ocupació, la situació a l’Afganistan és cada cop més desesperada. Les dones afganeses pateixen ara no solsament l’opressió a mans dels islamistes de dretes, sinó també els efectes d’una societat destrossada per la guerra i l’ocupació. Els homes i els nens no ho tenen millor. Ha quedat en evidència que la tan cloquejada reconstrucció només serveix per reconstruir els comptes bancaris de les empreses nord-americanes. A l’Iraq, l’administració Bush celebra com a un èxit unes xifres de centenars de morts cada mes, mentre aquí les empreses amigues de Bush i Cheney treuen encara més beneficis. A la resta de la regió —només cal pensar a Palestina— ha empitjorat una situació ja de per sí terrible. I arreu del món, la “guerra contra el terror” comporta abusos terribles.

Però, tristament, el món està ple de situacions inhumanes. Del que es tracte és que el conflicte a l’Orient Mitjà té una importància estratègica per a EUA, com a part d’un projecte molt més ampli per mantenir el seu poder al món.