dissabte, 1 de desembre de 2007

The fight for democracy and social justice in 1917


90 years of the Russian revolution

This article appeared in the Egyptian revolutionary socialist magazine, Socialist papers - Issue 18, December 2007. http://revsoc.me/revolutionary-experiences/qs-lym-lty-hzt-llm · PDF in Arabic

This October is the 90th anniversary of the Russian revolution. For today’s movements for global justice and real democracy, that revolution should be an important part of our history, from which we can learn a lot.

Unfortunately, very few activists see the Russian revolution in that way. They rightly reject the Stalinist dictatorship which Russia became, but accept the right wing argument that this was an inevitable result of the revolution itself.

The truth is that the October revolution had nothing to do with bureaucratic dictatorship, but was a genuine example of how ordinary people can change things and take massive steps towards creating a better world.

This article will describe how Russian workers and peasants made the revolution, and suggest some things we can learn from their experiences.

dissabte, 17 de novembre de 2007

Unitat i diversitat dels moviments, arreu del Mediterrani

Intervenció a les jornades de Sodepau: “Construïm un projecte mediterrani per la pau, la justícia la dignitat i els drets del pobles”, 15-17 de novembre de 2007. Quarta taula: moviments socials contra la guerra: experiències al Mediterrani, amb de Catalunya, Egipte, Andalusia i Itàlia. El text va aparèixer al llibre de les jornades, editat el juliol de 2008.

Aquesta intervenció se centra en dues qüestions importants per als nostres moviments.

Per què és tant important la guerra a l’Orient Mitjà? I què hem de fer com a moviments arreu del Mediterrani per millor oposar-nos-hi?

La guerra és evidentment important per motius ètics. Després de més de 6 anys d’ocupació, la situació a l’Afganistan és cada cop més desesperada. Les dones afganeses pateixen ara no solsament l’opressió a mans dels islamistes de dretes, sinó també els efectes d’una societat destrossada per la guerra i l’ocupació. Els homes i els nens no ho tenen millor. Ha quedat en evidència que la tan cloquejada reconstrucció només serveix per reconstruir els comptes bancaris de les empreses nord-americanes. A l’Iraq, l’administració Bush celebra com a un èxit unes xifres de centenars de morts cada mes, mentre aquí les empreses amigues de Bush i Cheney treuen encara més beneficis. A la resta de la regió —només cal pensar a Palestina— ha empitjorat una situació ja de per sí terrible. I arreu del món, la “guerra contra el terror” comporta abusos terribles.

Però, tristament, el món està ple de situacions inhumanes. Del que es tracte és que el conflicte a l’Orient Mitjà té una importància estratègica per a EUA, com a part d’un projecte molt més ampli per mantenir el seu poder al món.

dilluns, 1 d’octubre de 2007

Rusia 1917 / La revolución rusa y su significado hoy

Artículo aparecido en En Lucha, octubre de 2007.

A principios del s.XX, Rusia era un enorme imperio, una cárcel de los pueblos. Hacía siglos que mandaban los zares, monarcas despóticos. En el campo, millones de campesinos vivieron bajo condiciones infrahumanas. Pero a la vez, en las grandes ciudades existían fábricas que sobrepasaban las más grandes y avanzadas de Europa occidental, con decenas de miles de trabajadores industriales.

Existía una oposición política dividida. Los socialrevolucionarios, o “eseristas”, defendían un modelo de socialismo campesino, aunque enfatizaban las acciones individuales de los intelectuales: primero atentando contra los zares y sus ministros, más adelante participando en el parlamento. Existían varias facciones marxistas, más o menos radicales, que intentaban organizar a los trabajadores. Incluso muchos burgueses querían la democracia parlamentaria.

dissabte, 2 de juny de 2007

Afganistán: contra la ocupación

Muchos mitos rodean la ocupación de Afganistán, partiendo de la misma negación de que se trata, efectivamente, de una ocupación militar. David Karvala explica por qué se deben retirar las tropas de ese castigado país.

La guerra humanitaria

Según el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, las tropas españolas desplegadas en Afganistán no están cumpliendo una “tarea bélica”, sino una misión de Naciones Unidas para la reconstrucción del país.
Los gobiernos francés y alemán, entre otros, intentan convencernos, con el mismo argumento, de que su presencia militar en Afganistán representa una ayuda humanitaria a la población, en contraste con la brutal ocupación de Irak.

divendres, 20 d’abril de 2007

Conferencia del Cairo (29/03/07 - 01/04/07) - Informe

Asistí a la Conferencia del Cairo (del 29 de marzo al 1 de abril de 2007) como delegado de la Plataforma Aturem la Guerra, de Barcelona. (ver la Llamada para la Conferencia).

Escribo este informe, en principio, para la Plataforma. Pero dado que fui el único delegado de toda la península ibérica, aprovecho para hacer difusión de la Conferencia entre el movimiento anti guerra en otras partes de la península. Además, esta escasez de delegaciones me ha impulsado a extenderme más de lo normal en las explicaciones de la conferencia, para ampliar al máximo el conocimiento de este evento.

David Karvala, Barcelona, 20 de abril de 2007

Versión en Word para imprimir

Fotos de la Conferencia