divendres, 30 de novembre de 2012

#25N: Els feixistes no passaren

Material de la campanya d'UCFR
Columna escrita per a En lluita, desembre de 2012· Versión en castellano

A banda de la pujada de l’esquerra, l’altra gran notícia de la nit electoral va ser el fracàs del partit feixista, Plataforma per Catalunya (PxC).

Contràriament a la resta d’Europa, on el feixisme va pujant, PxC ha perdut 15.000 vots respecte a les eleccions autonòmiques de 2010. En percentatges, la baixada és encara més gran: del 2,4% fins al 1,65%. Als seus suposats ‘feus’, Vic i El Vendrell, PxC perd la meitat del suport.

Això demostra l’eficàcia de la campanya d’Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR), que va difondre 130.000 octavetes per denunciar la naturalesa feixista de PxC. UCFR s’ha enfortit recentment a Vic —s’hi van repartir 5.000 octavetes—, i fa poc s’ha creat a El Vendrell.

Però no tot és positiu. En algunes ciutats de l’extraradi de Barcelona on PxC té nuclis actius, i on no s’ha dut a terme una campanya en contra seva s’han mantingut o, fins i tot, han pujat, com a Santa Coloma de Gramenet.

#25N: Los fascistas no pasaron

Material de la campaña de UCFR.
Columna escrita para En lucha, diciembre de 2012 · Versió en català

Además de la subida de la izquierda, la otra gran noticia de la noche electoral [del 25 de noviembre, tras las elecciones al Parlament catalán] fue el fracaso del partido fascista, Plataforma per Catalunya (PxC).

Contrariamente al resto de Europa, donde el fascismo va subiendo, PxC ha perdido 15.000 votos respecto a las elecciones autonómicas de 2010. En porcentajes, la bajada es aún mayor: del 2,4% al 1,65%. En sus supuestos ‘feudos’, Vic y El Vendrell, PxC pierde la mitad del apoyo.

Esto demuestra la eficacia de la campaña de Unidad contra el fascismo y el racismo (UCFR), que difundió 130.000 octavillas para denunciar la naturaleza fascista de PxC. UCFR se ha fortalecido recientemente en Vic —se repartieron 5.000 octavillas—, y hace poco se ha creado en El Vendrell.

Pero no todo es positivo. En algunas ciudades del extrarradio de Barcelona donde PxC tiene núcleos activos, y en las que no se ha hecho una campaña en su contra, se han mantenido, o incluso han subido, como en Santa Coloma de Gramenet.