Posts

Showing posts from March, 2010

Aunque molesta a algunos, sí hay voces contra la guerra

Tot i que molesta a alguns, sí que hi ha veus contra la guerra

Cal una Plataforma Aturem el Feixisme