dimecres, 1 d’abril de 2009

Colpejar plegats: el front únic ahir i avui

Article aparegut a L'Heura, abril de 2009

El front únic és una tàctica essencial per aconseguir la unitat d’acció. Durant la història s’han donat diversos casos on s’ha aconseguit aquesta unitat. David Karvala explica com s’ha aplicat a lluites passades i la seva rellevància avui.

Un dels problemes gairebé eterns de l’esquerra anticapitalista és el desajust entre les seves pròpies forces, normalment bastant limitades, i els grans reptes als què s’enfronta.

Davant aquesta situació, activistes del passat van desenvolupar el mètode del front únic. Es tracta de cercar unir les forces de tot el moviment —de l’esquerra anticapitalista, dels partits de l’esquerra institucional, dels sindicats majoritaris, dels moviments socials més moderats…— per a una lluita concreta.

No suposa oblidar les diferències entre aquests sectors. Al contrari, és a la lluita unitària on unes idees conseqüents anticapitalistes poden i han de mostrar el seu valor.

Per entendre què significa això, mirem com s’ha fet al passat.

Golpear juntos: el frente único ayer y hoy

Artículo aparecido en La Hiedra, abril de 2009

El frente único es una táctica esencial para conseguir la unidad de acción. Durante la historia se han dado diversos casos donde se ha conseguido esta unidad. David Karvala explica cómo se ha aplicado en luchas pasadas, y su relevancia hoy.

Uno de los problemas casi eternos de la izquierda anticapitalista es el desajuste entre sus propias fuerzas, normalmente bastante limitadas, y los grandes retos a los que se enfrenta.

Ante esta situación, activistas del pasado desarrollaron el método de frente único. Se trata de buscar unir las fuerzas de todo el movimiento —de la izquierda anticapitalista, de los partidos de la izquierda institucional, de los sindicatos mayoritarios, de los movimientos sociales más moderados…— para una lucha concreta.

No supone olvidar las diferencias entre estos sectores. Al contrario, es en la lucha unitaria donde unas ideas consecuentes anticapitalistas pueden y deben mostrar su valor. Para entender qué significa esto, miremos cómo se ha hecho en el pasado.