dissabte, 1 de març de 2008

A 5 anys del 15-F: la lluita contra la guerra avui

Article aparegut al L'Heura, març de 2008. [También en castellano]

Aquest 15 de març, hi haurà manifestacions a moltes ciutats del món, per recordar el 5è aniversari de la invasió de l’Iraq. David Karvala argumenta que continua sent necessari un moviment fort i ampli contra les guerres i ocupacions a l’Orient Mitjà.

No cal dir que matar a centenars de milers de persones és en sí mateix obscè. Però l’obscenitat sembla encara major en saber que es va ocupar l’Afganistan sota el nom d’Operació Llibertat Duradora, i que el patiment de l’Iraq es deu a l’Operació Llibertat Iraquiana.

A 5 años del 15-F: La lucha contra la guerra hoy

Artículo aparecido en La Hiedra, marzo de 2008. [També en català]

Este 15 de marzo habrá manifestaciones en muchas ciudades del mundo para recordar el 5º aniversario de la invasión de Irak. David Karvala argumenta que sigue siendo necesario un movimiento fuerte y amplio contra las guerras y ocupaciones en Oriente Medio.

Huelga decir que matar a centenares de miles de personas es de por sí obsceno. Pero la obscenidad parece aún mayor al saber que se ocupó Afganistán bajo el nombre Operación Libertad Duradera, y que el sufrimiento de Irak se debe a la Operación Libertad Iraquí.